Štuková omítka Profi MK2 1,2 mm – 40 kg balení

164,00

Katalogové číslo: P002 Kategorie:

Popis

Vápenocementová přírodně bílá omítka pro ruční i strojní zpracování s možností zafilcování povrchu

Oblast použití

Pro omítání všech běžných druhů zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Jako jednovrstvá omítka, ale také jako jádrová vrstva a štuk. Velmi vhodná při rekonstrukcích nebo jako hrubší štuk na fasády a sanační omítky.

Vlastnosti

Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná paropropustnost, krémová barva.

 

Produkt: Vápenocementová suchá omítková směs.
Použití: Pro omítání všech běžných druhů zdiva, ruční i strojní zpracování, vnitřní i venkovní
použití. Není vhodná jako podklad pod obklady.
Vlastnosti: Velmi dobrá zpracovatelnost, výborná propustnost pro vodní páru, přírodně bílý
filcovaný povrch. Nepraská i ve větších tloušťkách. Jádrová omítka, ale vzhledem ke své
zrnitosti ji lze použít rovněž jako štukovou omítku.
Technické údaje:
Složení: bílý cement, vápenný hydrát, vápencová drť 0 – 1,2 mm, perlit, přísady
Spotřeba: cca 14 kg/m2
při tloušťce 10 mm
Minimální tloušťka vrstvy:  stěna 10 mm, strop 8 mm, fasáda 20 mm
Pevnost v tlaku: ˃ 1,0 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: ˃ 0,5 N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu:  cca 1 450 kg/m3
Faktor difuzního odporu:  μ=cca 10
Koeficient tepelné vodivosti:  λ= 0,60 W/m.K
Spotřeba vody:  cca 9,0 až 9,5 l/pytel 40 kg

Zpracování: Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, nosný, dostatečně rovný, bez výkvětů, nesmí být zmrzlý.
Silně savé podklady (např. pórobeton) je vhodné ošetřit penetračním prostředkem PROFI
Primer 2802, sprašující podklady zpevnit hloubkovou penetrací PROFI Uni Tiefengrund.
V případě hladkých a nesavých podkladů (beton) je zapotřebí nanést na povrch kotvící
můstek PROFI Adhezní můstek+
. Na fasádu nebo při omítání problematických podkladů
(např. Velox) je na podklad třeba aplikovat kotvící postřik PROFI Spritzer a do jádrové
vrstvy vložit výztužnou tkaninu (velikost ok 10×10 mm).
Míchání:
Ručně pomocí vhodného pomaluběžného míchadla nebo strojně pomocí vhodného
omítacího stroje. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.
Způsob aplikace:
Na připravený podklad se nanese vrstva jádrové omítky (max. 25 mm), povrch se srovná
hliníkovou H-latí (pečlivé srovnání usnadní další zpracování) a po zavadnutí se nerovnosti
seříznou klínovou latí. Při jednovrstvé aplikaci se konečná úprava povrchu provede
filcováním. Při celkové tloušťce omítky větší jak 25 mm se doporučuje dvouvrstvá
aplikace. Za účelem eliminace vzniku trhlin se doporučuje štukovou vrstvu nanášet
nejdříve po vyzrání po dobu 1 den na 1 mm tloušťky. Před aplikací nátěru nebo použije-li
se jako konečná povrchová úprava probarvená omítka, je třeba před prováděním dalších
vrstev provést kontrolu vyzrálosti nanesené omítkové vrstvy z hlediska karbonatace
podstatné části pojivové složky – vápenného hydrátu. Kontrola se provádí pomocí indikátoru alkality podkladu.

Proces karbonatace vápenného hydrátu lze urychlit
pravidelným vlhčením vyschlé jádrové omítky. Pod vrchní probarvenou omítku se
doporučuje na jádrovou vrstvu aplikovat v tloušťce cca 3 mm stěrku (např. PROFI
Klebespachtel V30) vyztuženou skelnou tkaninou. Po vyzrání cca 1 týden se povrch
napenetruje materiálem PROFI Uni Putzgrund weiss a nanese se probarvená pastovitá
omítka. K uchycení omítacích profilů nepoužívat sádru, ale rychletuhnoucí cementový
tmel PROFI Kantenkleber. Zpracovávat v rozmezí teplot podkladu a vzduchu +5 až
+30 °C. V průběhu zrání je třeba povrch omítky chránit před nadměrným vyschnutím a
působením přímého slunečního záření (vlhčení a použití ochranných sítí).