Betonová směs Profi Beton 4 mm – 25 kg balení

75,00

Katalogové číslo: P004 Kategorie:

Popis

PROFI BETON 4 MM

Hotová betonová směs

Oblast použití

Pro vyztužené i nevyztužené podkladní betonové vrstvy (podlahy, terasy, příjezdy, chodníky apod.), pro výplň dutin, osazování obrubníků, sloupků a další drobné betonářské práce ve vnitřním i venkovním prostředí.

Vlastnosti

Pevnost v tlaku min. 30 MPa, mrazuvzdornost, dobrá zpracovatelnost, nejedná se o konstrukční beton dle EN 206.

 

Materiál je určen pro podkladní betonové vrstvy bez výztuže i s výztuží svařovanou sítí,
pro výplň staticky neexponovaných dutin, pro osazování obrubníků a sloupků a
k drobným opravám betonových konstrukcí. Nejedná se o konstrukční beton podle EN
206. Pro vnitřní i vnější použití.
Vlastnosti: Dobrá zpracovatelnost. Produkt je mrazuvzdorný.

Technické
údaje:
Složení: cement, vápencová drť 0- 4,0 mm, přísady
Spotřeba:  cca 20 kg/m² /cm (z 25 kg pytle lze připravit 12,5 l betonu
ze 40 kg pytle lze připravit 20 l betonu)
Pevnost v tlaku:  ˃ 30,0 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu: ˃ 5,0 N/mm2
Objemová hmotnost v suchém stavu: cca 2 000 až 2 200 kg/m3
Spotřeba vody:  3,2 až 3,8 l/40 kg pytel (2,0 až 2,4 l/25 kg pytel)

Zpracování: Příprava podkladu:
Podklad musí být dostatečně pevný, vlhký, nezmrzlý, bez prachu, zbaven nečistot a
mastných skvrn.
Míchání:
Suchá směs se smísí s vodou v míchačce, průběžné míchačce nebo ručně a upraví se na
požadovanou konzistenci. Po rozmíchání se záměsovou vodou je doba zpracovatelnosti
cca 1,5 hodiny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.
Způsob aplikace:
Nanesený materiál se podle konzistence zhutní a povrch se zahladí. Zpracovávat při
teplotě podkladu a vzduchu nad +5 °C. Povrch je třeba udržovat po dobu 2 až 3 dnů
vlhký. Chránit před přímým slunečním zářením, předčasným vyschnutím, před
působením deště a před bodovým nebo místním vyschnutím.